Contoh perdagangan mata wang contoh


Daripada Wang itu, harga aset asas berada di bawah harga pemogokan panggilan. Apabila anda membeli pilihan panggilan, anda boleh membelinya Dalam, Pada, atau Daripada wang.

Pilihan panggilan boleh Di Dalam Wang, atau Di Luar Wang. Dalam Wang bermakna harga aset yang mendasar adalah melebihi harga mogok panggilan.


Pilihan meletakkan dibeli jika peniaga menjangkakan harga asasnya jatuh dalam tempoh masa tertentu. Meletakkan, dan panggilan juga boleh dijual atau ditulis, yang menjana pendapatan, tetapi menyerahkan hak tertentu kepada pembeli pilihan.

Pada wang bermakna harga mogok dan harga aset asas adalah sama. Premium anda akan lebih besar untuk pilihan Dalam Wang kerana ia sudah mempunyai nilai intrinsik, sementara premium anda akan lebih rendah untuk pilihan Panggilan Daripada wang. Harga mogok adalah harga di mana pembeli pilihan boleh menjual aset asasnya.


Harga mogok adalah harga di mana pembeli pilihan boleh membeli aset asas. Masa tamat pilihan berbeza dan boleh mempunyai tempoh jangka pendek atau jangka panjang. Ia hanya berfaedah untuk pembeli panggilan untuk melaksanakan pilihan mereka, dan memaksa penjual panggilan untuk memberi mereka stok pada harga mogok jika harga semasa asas berada di atas harga mogok.

Contoh perdagangan mata wang contoh

Peniaga boleh menjual pilihan untuk keuntungan ini adalah apa yang kebanyakan pembeli panggilan lakukan, atau menjalankan pilihan pada tamat tempoh menerima saham. Untuk hak-hak ini, pembeli panggilan membayar premium "Pilihan panggilan menulis adalah cara untuk menjana pendapatan. Pendapatan dari menulis pilihan panggilan adalah terhad kepada premium yang diterima walaupun, pembeli panggilan mempunyai potensi keuntungan tanpa had.

Ia hanya berfaedah untuk pembeli yang meletakkan pilihan mereka, dan memaksa penjual meletakkan untuk memberi mereka stok pada harga mogok jika harga semasa dasar berada di bawah harga mogok.

Pembeli panggilan mempunyai hak untuk membeli stok pada harga mogok untuk jumlah masa yang ditetapkan. Sekiranya harga bergerak asas di atas harga mogok, opsyen itu bernilai wang yang mempunyai nilai intrinsik.

Input harga pilihan ini dipanggil 'orang Yunani,' dan mereka patut belajar sebelum mencuba perdagangan pilihan. Teruskan membaca.


Satu opsyen panggilan mewakili saham atau jumlah tertentu aset asas. Harga panggilan biasanya disebut harga sesaham. Oleh itu, untuk mengira berapa banyak pilihan panggilan beli akan dikenakan biaya, ambil harga opsyen dan lipatnya untuk pilihan saham.

Pendapatan daripada menulis pilihan meletakkan adalah terhad kepada premium yang diterima walaupun, sementara potensi keuntungan maksimum pembeli berlaku jika saham menjadi sifar. Faktor Harga Pilihan Mata Wang Harga opsyen mata wang ditentukan oleh spesifikasi asas harga mogok, tarikh tamat tempoh, Contoh perdagangan mata wang contoh, gaya dan sama ada panggilan atau memakai mata wang. Walau bagaimanapun, pilihan awal pilihan gaya Amerika biasanya masuk akal untuk mendalam pilihan panggilan wang pada mata wang kadar faedah yang tinggi, dan menjual pilihan itu biasanya akan menjadi pilihan yang lebih baik dalam kebanyakan kes. Premium anda akan lebih besar untuk pilihan Dalam Wang kerana Contoh perdagangan mata wang contoh sudah mempunyai nilai intrinsik premium anda akan menjadi lebih rendah untuk Pilihan Daripada Wang meletakkan. Pembeli yang meletakkan mempunyai hak untuk menjual stok pada harga mogok untuk jangka waktu tertentu. Oleh itu, Contoh perdagangan mata wang contoh, untuk mengira berapa banyak pilihan beli yang akan dikenakan, mengambil harga pilihan dan darabkannya untuk pilihan saham. Harga panggilan biasanya disebut harga sesaham. Forextraders Dibawa kepada anda oleh: Tambahan pula, kerosakan masa ini adalah lebih besar dan dengan itu membentangkan lebih banyak isu dengan pilihan bertarikh pendek daripada dengan pilihan bertarikh lama. Pembuat pasaran pilihan menganggarkan faktor penetapan harga utama ini dan biasanya menyatakan dalam peratusan istilah, membeli pilihan apabila turun naik adalah rendah dan menjual pilihan apabila turun naik adalah tinggi.


Oleh Adam Milton Dikemaskini 18 Januari, Panggil dan meletakkan opsyen adalah pelaburan derivatif pergerakan harga mereka berdasarkan pergerakan harga produk kewangan lain, yang disebut asas. Pilihan panggilan dibeli jika peniaga menjangkakan harga pendasar meningkat dalam tempoh masa tertentu.


Dalam Wang bermakna harga aset dasar berada di bawah harga mogok yang ditetapkan. Daripada Wang itu, harga aset dasar berada di atas harga mogok yang ditetapkan. Apabila anda membeli pilihan, anda boleh membelinya Dalam, Pada, atau Keluar daripada wang. Premium anda akan menjadi lebih besar untuk pilihan Dalam Wang kerana ia sudah mempunyai nilai intrinsik, sementara premium anda akan lebih rendah untuk Pilihan Putar keluar.

Contoh perdagangan mata wang contoh

Pembeli yang meletakkan mempunyai hak untuk menjual stok pada harga mogok untuk jangka waktu tertentu. Sekiranya harga bergerak mendasar di bawah harga mogok, pilihan itu akan bernilai wang. Pedagang boleh menjual pilihan untuk keuntungan yang paling banyak dilakukan oleh pembeli, atau menjalankan pilihan pada waktu tamat menjual saham fizikal.

Untuk hak-hak ini, pembeli meletakkan membayar "premium. Pendapatan daripada menulis opsyen put adalah terhad kepada premium yang diterima walaupun, sementara potensi keuntungan maksimum pembeli berlaku jika stoknya menjadi sifar. Oleh itu, untuk mengira berapa banyak pilihan beli yang akan dikenakan, ambil harga opsyen dan kalikan dengan opsyen saham. Letakkan opsyen boleh Di Dalam Wang, atau Di Luar Wang.